Find us on Facebook

 • Last Update:
 • 05 Feb, 2018.

  English Tamil Sentences - Sentences for குத்துக்கோடு / குத்துயரம்

  SOME RELATED SENTENCES FOR குத்துக்கோடு / குத்துயரம்

  English SentencesTamil Meaning
  A crowd of people gathered மக்கள் ஒரு கூட்டம் கூடினர் / மக்கள் ஒன்று கூடினர்
  A gang of robbers ஒரு கொள்ளை கும்பல் / கொள்ளையர் கூட்டம்
  A noble animal ஒரு உன்னத விலங்கு / ஒரு பெருந்தன்மையான பிராணி
  A Quarter past eight / 8:15 எட்டுமணி பதினைந்து நிமிடம்
  A Quater to nine / 8:45 எட்டுமணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம்
  A wreath of flowers மலர்வளையம் / மலர் மாலை
  Air pollution காற்று சூழல் சீர்கேடு / காற்று மாசுபாடு
  Always see possibilities எப்போதும் நல்லவைகளையே பார் / நடக்க கூடியவைகளையே பார்
  An idle mind is the workshop of devil ஒரு சோம்பேறியின் இடம் / ஒரு செயல் அற்ற மனது ஒரு பிசாசின் பணிமனையாகும்
  Animal charcoal விலங்குக்கரி / எலும்புக் கரி / மிருகக்கரி
  Animal husbandry கால்நடை வளர்ப்பு / கால்நடை பராமரிப்பு
  Ante antemeridian / A.M காலை
  Are you vegetarian? நீங்கள் மரக்கறி உண்பவரா? / நீங்கள் சைவ உணவு உண்பவரா?
  As you like நீங்கள் விரும்பியபடி / உங்கள் விருப்பப்படி
  As you like/As you please உங்கள் விருப்பம் போல்
  At half past nine ஒன்பதரை மணி / ஒன்பது முப்பது
  At the most I can help the poor man by giving Rs.100/ ரூபாய் 100 கொடுப்பதின் மூலம் அதிகபட்சம் நான் அந்த ஏழை மனிதனுக்கு உதவி செய்ய முடியும்
  At what? எதில்? / எதனில்?
  At whom? யாரிடம் / யாரிடத்தில் ?
  Be careful கவனமாக இரு / ஜாக்கிரதையாக இரு
  Boxing day / After 25, December. கிறிஸ்துமஸ் மறுநாள்
  Breakfast காலை உணவு / காலைச் சாப்பாடு
  Bumber crop அதிக விளைச்சல்/மகசூல்
  Bumper lottery பெரிய/அதிரடி பரிசு சீட்டு
  Can / Could you advise me? நீங்கள் எனக்கு அறிவுரை கூற முடியுமா?
  Can I have your ticket, please? தயவு செய்து, நான் உங்களுடைய நுழைவுச்சீட்டை (வைத்துக்கொள்ளலாமா? / சரிபார்க்கலாமா?)
  Can I get Rs.1000/-? ஒரு ஆயிரம் ரூபாயை நான் பெற முடியுமா?
  Can I get taxi here? நான் இங்கே வண்டி பெற முடியும்? / எனக்கு இங்கு வண்டி கிடைக்குமா?
  Can you open this cover? இந்த மேலட்டையை/உறையை திறக்க முடியும்?
  Can you tell me the latest score? இப்போது உள்ள மதிப்பெண்களை / ஓட்டங்களை எனக்கு சொல்ல முடியுமா?
  Can you undo that knot? நீ அந்த முடிச்சை / கட்டினை அவிழ்க்க முடியுமா?
  Cape Komorin is the Southern-most tip of India கன்னியாகுமரி இந்தியாவின் தெற்கு கோடியில் / முனையில் இருக்கிறது
  Chronological order காலவரிசை முறையில் / ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்று
  Clean greens சுத்தமான கீரைகள் / கீரைகளை சுத்தமாக்கு
  Clouds are black மேகங்கள் கருப்பு இருக்கின்றன / கருமையான மேகங்கள்
  Dangerous curve அபாயகரமான வளைவு / திருப்பம்
  Dead men tells no tales இறந்தவர்கள் பேசமாட்டார்கள் / இறந்தவர்கள் கதை சொல்லமாட்டார்கள்
  Desires arise on their own ஆசையே அனைத்து துன்பத்திற்கு காரணம் / ஆசை சொந்த இச்சையினால் உருவாகிறது
  Did he come to Salem? அவன் சேலம் வந்துவிட்டானா? / அவன் சேலம் வந்தடைந்தானா?
  Did you consult the doctor? மருத்துவரை சந்தித்தாயா? / அனுகினாயா?
  Did you dry it well? நீங்கள் நன்றாக இதை காய / உலர வைத்தீர்களா?
  Did you write well? நீ நன்றாக எழுதினாயா? / நீ நன்றாக எழுதிவிட்டாயா?
  Dip this into the soap water சோப்பு / சவர்க்கார நீரில் இதை மூழ்கவை
  Do not hoodwink கண்கட்டி வித்தை செய்யாதே / ஏமாற்றாதே
  Do not be angry/ Do not lose your temper கோபப்படாதே
  Do not be rude to anybody/ Do not speak harshly with anybody எவரிடமும் கடிந்து பேசாதே
  Do not bluff ஏமாற்றாதே / புழுகாதே
  Do not cry கத்தாதே / அழாதே
  Do not depend on him அவனை நம்பி இருக்காதே / அவனை சார்ந்து இருக்காதே
  Do not hesitate to help her அவளுக்கு உதவி செய்ய யோசிக்காதே / சங்கடப்படாதே
  Do not ignore அசட்டை செய்யாதே / புறக்கணிக்காதே
  Do not insult / Do not humiliate me என்னை பரியாசம் செய்யாதே / என்னை தாழ்மைபடுத்தாதே
  Do not interrupt குறுக்கீடு / இடைஞ்சல் செய்யாதே
  Do not make noise சப்தம் / கூச்சல் போடாதே
  Do not postpone anything எதையும் தள்ளி வைக்காதே / காலம் கடத்தாதே
  Do not proud of your riches/money உன் செல்வத்தின் மீது கர்வப்படாதே
  Do not rebuke / reproach me என்னை கண்டனம் செய்யாதே / கடிந்து கொள்ளாதே
  Do not run away from issues விவாத விஷயத்திலிருந்து ஓடாதே / ஒதுங்காதே
  Do not take exercise உடற்பயிற்சி எடுத்து கொள்ள கூடாது / உடற்பயிற்சி வேண்டாம்
  Do not tease him அவரை தொந்தரவு செய்யதே / படுத்தாதே


  comments powered by Disqus